Palvelut

Palvelut

Kalusteasennukset

 • Hotellit
 • Ravintolat
 • Myymälät
 • Sairaalat
 • Kirkot
 • Koulut
 • Päiväkodit
 • Hoivakodit

Varusteasennukset

 • Taulut (valkotaulut, ilmoitustaulut ym.)
 • Naulakot
 • Kyltit, opasteet
 • Saniteettitilojen varusteet
 • Käsijohteet

Puusepäntyöt ja rakennustyöt

 • Ravintolaremontit
 • Toimistosaneeraukset
 • Myymälämuutokset
 • Rima-alakatot
 • Seinäverhoilut
 • Aidat
 • Kokonaisurakat